آموزش زبان انگلیسی به کودکان در خانه

مغز انسان در سنین کودکی در حال رشد و تکامل است؛ به همین دلیل آماده یادگیری و پذیرش اطلاعات جدید است. آموزش زبان انگلیسی در سنین کودکی مهارت های ارتباطی و تعاملی کودکان را بهبود و توسعه می بخشد. با یادگیری زبان ظرفیت حافظه کودکان افزایش یافته و در برقرار کردن ارتباط توانایی بیشتری می […]

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی کودکان

حتما شنیده اید که بهترین زمان برای یادگیری زبان انگلیسی سنین کودکی است و قطعا این موضوع صحیح است. کودکان می توانند زبان انگلیسی را راحت تر و سریع تر از فراگیران نوجوان و بزرگسال بیاموزند. افرادی که صحبت کردن به زبان انگلیسی را از سنین کودکی آغاز می کنند معمولا به آسانی لهجه ی […]