00:00
 • 00:00

  /

  00:00

    • 0.5x
    • 0.75x
    • Normal
    • 1.5x
    • 2x

پادکست آموزشی زبان انگلیسی

مجموعه لینگوایج پادکستهای متنوعی را برای موضوعات مختلف تهیه کرده است.از جمله این موضوعات میتوان به پادکست های نحوه مطالعه زبان انگلیسی در مهارت های مختلف اشاره کرد.در این پادکست ها به شما آموزش داده میشود که چگونه زبان انگلیسی را به شکل صحیح مطالعه کرده و تمرین های مختلفی را جهت تقویت هریک از این مهارتها به شما ارائه میدهد.از دیگر پادکستهای کاربردی این مجموعه میتوان پادکست های آیلتس را نام برد.این پادکست ها برای هر یک از چهار مهارت آیلتس طراحی شده و نکات کلیدی را در اختیار زبان آموزان قرار میدهد