انتخاب روش ورود به سامانه

کاربر عزیز
در این بخش روش ورود دلخواه خود به سامانه را انتخاب کنید و وارد سامانه شوید.

لازم به ذکر است جهت استفاده از روشهای ورود پیامکی یا ورود با ایمیل و کد ملی یا ورود با شماره موبایل و کد ملی ابتدا باید عملیات فعال سازی را فقط یک مرتبه با کلیک بر روی دکمه زیر انجام دهید.

در صورت اینکه قبلا عملیات فعالسازی را انجام داده اید با انتخاب یکی از روشهای زیر به سامانه وارد شوید