چگونه گرامر بخوانیم؟

چگونه گرامر بخوانیم؟

«من گرامر رو بلدم ولی نمی تونم درست ازش استفاده کنم» «گرامر خیلی خسته کننده است.من فقط می خوام مکالمه کار کنم.» این جمله …

چگونه گرامر بخوانیم؟ بیشتر بخوانید »